Iso kuva ja Ylhäällä keskellä: Matti Loimaranta, Ylhäällä reunoilla Tomi Auersalmi

Nuorten turvakurssin kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet nuoret. Ensisijaisesti kurssit on suunnattu henkilöille, jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksissa. Lukiot ja ammattikoulut ovat hyväksyneet yleisesti kurssikokonaisuuden opiskelijan valinnaisiin opintosuorituksiin.

Kurssin tarkoituksena on lisätä nuorten kiinnostusta, osaamista ja valmiuksia turvallisuuteen liittyvissä teemoissa sekä lisätä nuorten yhteiskunnallista turvallisuusymmärrystä. 

Tavoitteena on, että kokonaisen turvakurssin suoritettuaan nuori 

  • muistaa Suomen valtiossa toimivat keskeisimmät turvallisuusviranomaiset 
  • muistaa turvallisuusviranomaisten, erityisesti Puolustusvoimien tehtävät ja roolin pääpiirteittäin 
  • ymmärtää, mistä voi löytää tarvitsemaansa lisätietoa kokonaisturvallisuudesta 
  • ymmärtää, mistä voi löytää tarvitsemaansa lisätietoa asepalveluksen suorittamisesta 
  • ymmärtää alkusammutukseen, hätäensiapuun, varautumiseen ja muihin kansalaisen turvallisuustaitoihin kuuluvia perustaitoja 
  • muistaa perustaidot majoittumisesta ja toiminnasta maastossa. 

Turvakurssit koostuvat pääosin kahdesta osasta, luentovaiheesta ja maastovaiheesta.

Luentovaiheen tarkoituksena on antaa osallistujalle käsitys niistä viranomaisista ja toimijoista, jotka toimivat kansallisella tasolla yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, sekä näiden tehtävistä. Esiteltäviä toimijoita ovat tyypillisesti poliisi, tulli, rajavartiolaitos ja pelastuslaitos. Puolustusvoimien osuus liitetään yleensä maastovaiheeseen. 

Luentovaiheen tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan osallistuja 

• muistaa esiteltyjen viranomaisten ja/tai toimijoiden pääpiirteiset tehtävät osana kokonaisturvallisuutta 

• ymmärtää mistä voi löytää lisätietoa kokonaisturvallisuudesta ja turvallisuustoimijoista 

• ymmärtää mistä voi löytää lisätietoa asepalveluksesta.  

Maastovaiheen tarkoitus on antaa osallistujalle käytännön taitoja oman ja muiden turvallisuuden parantamiseksi sekä oman kriisinsietokyvyn ja toimintakyvyn parantamiseen arjen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. 

Tavoitteena on, että maastovaiheen suorittanut: 

• ymmärtää varautumiseen ja muihin kansalaisen turvallisuustaitoihin kuuluvia perustaitoja 

• muistaa maastossa yöpymisen ja toimimisen perustaitoja. 

Nuorten turvakurssin maastovaihe sisältää käytännön koulutusta varautumiseen ja maastossa toimimiseen liittyvistä teemoista. Lisäksi myös maastovaiheen aikana voidaan järjestää täydentäviä luentoja, jotka esittelevät turvallisuusviranomaisia ja näiden toimintaa.

Maastovaiheessa käsiteltävät koulutusaiheet voivat olla esimerkiksi seuraavia: 

• Kotivara 

• Alkusammutus 

• Hätäensiapu ja hätäpuhelun soitto 

• Suunnistus 

• Itsepuolustus 

• Kalustoesittely 

• Asepalvelus 

• Kriisinhallinta 

• Selviytymistaidot 

• Puolijoukkueteltassa yöpyminen 

Koulutus toteutetaan pääosin rastikoulutuksena tai muuten käytännöllisinä harjoituksina.